Rimokatoličke Crkve

 • Apostolska nuncijatura

  Ksaverska cesta 10a

 • Bazilika Srca Isusovog

  Palmotićeva 33

  Ova kasnohistoricistička crkva izgrađena je 1902.

 • Crkva Bezgriješnog Srca Marijina

  Jordanovac 110

 • Crkva Majke Božje Lurdske

  Vrbanićeva 35

 • Crkva Majke Božje Sljemenske - Kraljice Hrvata

  Sljemenska cesta 4

 • Crkva sv. Antuna Padovanskog

  Sveti Duh 31

 • Crkva sv. Blaža

  Deželićev prilaz 64

  Građena je od 1912. do 1915. godine, prema projektu arhitekta Viktora Kovačića.

 • Crkva sv. Franje Asiškog

  Kaptol 9

  Ova gotička crkva monumentalnih razmjera sagrađena je u 13. stoljeću.

 • Crkva sv. Franje Ksaverskog

  Jandrićeva 21

 • Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Nova ves 64

 • Crkva sv. Jeronima

  Maksimirska 125

 • Crkva sv. Josipa

  Trakošćanska 47

 • Crkva sv. Katarine

  Katarinin trg bb

  Crkva sv. Katarine najljepša je barokna crkva u Zagrebu.

 • Crkva sv. Križa

  Trg svetog Križa 1

 • Crkva sv. Marije

  Dolac 2

  Prvotno samostanska, a od početka 16.stoljeća župna crkva.

 • Crkva sv. Marije Pomoćnice

  Omiška 10

 • Crkva sv. Marka

  Trg Sv. Marka 5

  Izvedena na romaničkoj osnovi, dovršena je po tipu dvoranske crkve i jedinstvena je gotička cjelina. Južni portal najrječitije je kiparsko ostvarenje u ovom dijelu Europe.

 • Crkva sv. Marka Evanđelista

  Jakuševečka 80

 • Crkva sv. Marka Križevčanina

  Selska cesta 91

 • Crkva sv. Martina

  Vlaška 36

 • Crkva sv. Mirka

  Šestinski vijenac 1

 • Crkva sv. Obitelji

  Držićeva 31

 • Crkva sv. Petra

  Vlaška 93

  U Vlaškoj ulici, u njezinom novijem dijelu, prema Kvaternikovom trgu, uzdiže se crkva sv.Petra.

 • Crkva sv. Vinka Paulskog

  Frankopanska 17

 • Hrvatska Biskupska Konferencija

  Kaptol 22

 • Hrvatsko katoličko sveučilište

  Ilica 242

 • Katedrala Marijina Uznesenja

  Kaptol 31

  Zagrebačka katedrala najvelebnije je i stilski najrječitije arhitektonsko ostvarenje crkvenog graditeljstva neogotičkog stila jugoistočno od Alpa.